Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận

Director: Tin tức chung Tin tức chung Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận

Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận

Thầy Chris Elliott - nguyên giảng viên của Harvard Extension School và nhiều trường khác tại bang Massachusetts, Mỹ đã tham gia Bản tin du học số 3 do Capstone tổ chức và giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất về bài luận đại học. Cùng tham khảo các bạn nhé!

Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận
 

Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận

1. How do I write a killer hook for my personal statement?

1. Làm thế nào để viết đoạn "hook" gây ấn tượng mạnh cho bài luận?


Every memorable essay is unique; similarly, every hook is different. One way to hook the reader is to set a scene with imagery and dialogue like the beginning of a movie. Another hook may relate a brief anecdote to establish background or context to the larger theme. Your hook could state a dilemma, a statistic, contradiction, question, a paradox, or a metaphor. In general, your hook should be short, punchy, and unexpected.


Một bài luận đáng nhớ sẽ có bản sắc riêng của nó, tương tự, mỗi "hook" (điểm đặc biệt gây chú ý với độc giả) cung vậy. Một cách để thu hút sự chú ý của người đọc đó chính là tạo nên một khung cảnh với hình ảnh và lời thoại như mở đầu của một bộ phim. Một cách viết "hook" khác là kể một giai thoại ngắn gọn để hình thành bối cảnh cho chủ đề lớn hơn. "Hook" của bạn có thể diễn tả lại một tình huống khó tả, số liệu, một mâu thuẫn nào đó, một câu hỏi, nghịch lý hoặc một phép ẩn dụ. Nói chung, "hook" của bạn nên ngắn gọn, gây ấn tượng mạnh và bất ngờ.

2. How do I choose a topic based on my personal experience that will inspire and convince an admissions committee that I'm an exceptional applicant?

2. Làm thế nào để chọn một chủ đề dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình và có khả năng truyền cảm hứng và thuyết phục hội đồng tuyển sinh rằng tôi là một ứng viên xuất sắc?


When choosing a topic, you don’t need to come up with an impressive event, massive success, or earth-shattering experience. Many of the best application essays explore an ordinary event, seemingly insignificant moments, or even an impactful failure. What’s important is not what you write about, but how you write about it. Analyze the experience, make connections, defend a viewpoint, unravel consequences, and stay focused on the story. Meanwhile, use descriptive details, active verbs, and clear, concise vocabulary. Whether you write about a minor hobby or a major trauma, always be sure you read the prompt carefully and keep your answer relevant. Tell a story, big or small, that only you can tell.

Khi lựa chọn một chủ đề, bạn không bắt buộc phải viết về một sự kiện nào đó thực sự ấn tượng, một thành công thật lớn hay một trải nghiệm "rung trời lở đất". Có rất nhiều bài luận tuyệt vời viết về những sự việc thường ngày, những khoảnh khắc vô cùng bình thường, hoặc thậm chí là những thất bại mà không gây ra nhiều sự ảnh hưởng. Điều quan trọng không phải là bạn viết về cái gì, mà là bạn viết về nó thế nào.

Phân tích những trải nghiệm, tạo ra những liên kết, bảo vệ luận điểm của mình, làm rõ những hệ quả và tập trung vào câu chuyện của mình. Trong đó, sử dụng các chi tiết miêu tả cụ thể, dùng động từ dạng chủ động và những từ vựng rõ ràng, chính xác. Dù cho bạn viết về một sở thích nhỏ hay một vấn đề to bự, luôn luôn nhớ phải đọc đề bài thật kĩ và bài viết của mình phải liên quan tới chủ đề. Viết lên một câu chuyện, dù lớn hay nhỏ, mà chỉ bạn mới có.
 

3. What are the most important criteria for a wow essay? Creativity or authenticity?

3. Những tiêu chí nào quan trọng nhất để tạo ra một bài luận ấn tượng? Sự sáng tạo hay sự chân thực?

 

Both creativity and authenticity constitute key ingredients in a winning essay. The concept of creativity encompasses more than an artistic expression; it includes problem-solving, interpretation, and written communication skills. By showing how you face challenges, process experiences, and grow as an individual, your essay reveals your creative spirit. Admissions officers seek in an essay the human element behind the GPA and test scores. The worst essays are generic, cliche, and fake-sounding. The best are unique, original, and authentic.

Sự sáng tạo hay chân thực đều là những chất liệu quan trọng để tạo nên một bài luận thành công. Khái niệm sáng tạo bao hàm nhiều thứ hơn là chỉ diễn đạt một cách nghệ thuật; nó bao gồm cách chúng ta giải quyết vấn đề, diễn giải và kĩ năng kết nối với người đọc qua bài viết. Bằng cách cho người đọc thấy bạn đã đối mặt với những thử thách như thế nào, có trải nghiệm ra sao và phát triển như thế nào, bài viết của bạn sẽ hé lộ ra tinh thần của sự sáng tạo. Các nhân viên tuyển sinh của nhà trường tìm kiếm khía cạnh con người trong bài viết của bạn, thứ ẩn sau những con số điểm trung bình môn hay điểm thi chuẩn hoá. Những bài luận tồi nhất thông thường hay chung chung, sáo rỗng và nghe có vẻ giả tạo. Ngược lại, những bài luận tốt sẽ có tính độc đáo, nguyên bản và chân thực.
 

4. Are there any special tips or hacks to improve my writing ability?

4. Mong thầy gợi ý một vài những phương pháp hay cách làm giúp học sinh tăng khả năng viết ạ?

 

The most important thing to remember is that writing your application essay takes months. During this process, you may change topics, throw out whole drafts, and start and restart several times. First, you work on brainstorming, narrowing down, and structuring ideas, and later you develop the hook, add details, and improve the prose style. Write a few pages every day. Free-write and let your imagination run wild. Discover what makes your voice different and interesting. Have fun and take risks by being silly or serious, depending on your mood.

After generating tons of writing, here are a few ways to edit:

 •     Make your verbs active, livening the heart of a sentence.
 •     Use the Rule of Three to make simple, symmetrical lists.
 •     Show, don’t tell. For example, instead of telling the reader, “I was nervous,” show by describing your trembling hands, sweating forehead, and pounding heart.
 •     Use shorter precise words and avoid longer abstract words. Don’t force in fancy SAT words.
 •     Count the number of words in each sentence. You should have a range of short, medium, and long sentences, something like 5 words for dramatic statements to 60 words for complex ideas that require caveats and concessions.

Điều quan trọng nhất chúng ta cần nhớ là chúng ta thường mất hàng tháng để hoàn thành bài luận nộp vào đại học . Trong quá trình đó, bạn có thể thay đổi chủ đề, vứt đi nhiều bản nháp và bắt đầu lại từ đầu nhiều lần. Vì vậy, đầu tiên bạn cần tư duy về ý tưởng cho bài luận của mình, thu hẹp lại phạm vi và sắp xếp các ý tưởng. Sau đó mới tới viết "hook", thêm vào các chi tiết và cải thiện phong cách viết của mình. Tập viết vài trang mỗi ngày. Hãy viết tự do và để cho trí tưởng tượng của mình bay xa. Tìm kiếm những điều giúp cho giọng văn của mình khác biệt và hấp dẫn hơn. Thật vui tươi và không ngại trở nên ngớ ngẩn hay nghiêm túc, tuỳ vào tâm trạng của bạn.
Sau khi viết thật nhiều, đây là một số cách để chỉnh sửa bài viết của bạn:

 • Sử dụng các động từ dạng chủ động, biến chúng trở thành trái tim của câu viết.
 • Sử dụng quy tắc tam suất để tạo nên một danh sách ngắn gọn, tương xứng.
 • Cho người đọc thấy, không phải kể cho họ nghe. Ví dụ, thay vì kể cho người đọc biết rằng "Tôi đang lo lắng", hãy cho họ thấy bằng cách miêu tả bàn tay run rẩy, trán đẫm mồ hôi và trống ngực thình thích.
 • Sử dụng các từ ngắn và chuẩn xác, thay vì các từ dài và trừu tượng. Đừng cố ép bản thân mình sử dụng những từ ngữ hoa mỹ như trong SAT.
 • Đếm số từ trong môi câu. Bạn nên kết hợp những câu có đội dài ngắn, vừa, dài với nhau, giống như chỉ cần 5 từ để diễn tả những phát biểu kịch tính hoặc sử dụng những câu dài lên tới 60 từ để diễn tả những ý tưởng phức tạp, đòi hỏi sự tập trung và cẩn trọng.

Bên cạnh những phương pháp cụ thể như trên, hãy nhớ rằng những nhà văn giỏi thường cũng chính là những người đọc giỏi. Thành thật với chính mình về những gì bạn thích đọc, dù cho là thể loại viễn tưởng, lãng mạn, chính trị, về thời trang, trò chơi điện tử hay bất kì cái gì đi chăng nữa - và đọc về thể loại yêu thích của bạn mỗi ngày bằng Tiếng Anh. Đó là cách tốt nhất để cải thiện cấu trúc câu, mở rộng vốn từ và có chiều sâu trong phong cách viết luận của bạn.
Besides specific techniques such as those above, remember that great writers are also great readers. Be honest with yourself about what you enjoy reading, whether it’s science fiction, romance, politics, fashion, gaming blogs, whatever—and read a little of your favorite genre in English every day. It’s the best way to improve sentence structure, expand vocabulary, and develop insight into your preferred writing styles.

5. While my essay topic relates to me, it's kind of mundane. What can I do to make it more interesting and exciting?

5. Chủ đề bài luận của em khá tẻ nhạt nhưng lại là câu chuyện của chính bản thân. Mong thầy chỉ rõ làm cách nào để bài luận trở nên thú vị và độc đáo hơn ạ?


 As long as your theme relates to you and resonates authentically, you stand on firm ground. If you worry that the essay errs towards common knowledge, first add details. What did you see, smell, hear, or taste? Who was there, what did they say, how did they behave? Even a commonplace story becomes unique when you personalize it. Search for the unexpected insight and delete the obvious observation. Get hyper-specific. Explore your inner thoughts, reactions, and interpretations; ten people who undergo an identical experience will draw ten dramatically different understandings. If you feel stuck, switch topics. Start anew by jotting down random thoughts about a quirky interest to an audience of friends. If you discover something exciting, you can later adapt the raw material into a format appropriate for the application.  The value of joining an online or in-person class is you can try these techniques--from the grammatical to the personal--and enjoy feedback, guidance, and support from an experienced instructor.

Miễn rằng chủ đề bạn lựa chọn mang tính chất cá nhân và chân thực, bạn có một chỗ đứng vững vàng. Nếu bạn lo ngại rằng bài luận của mình đang viết về những kiến thức quá thông thường, việc đầu tiên là đưa thêm vào các chi tiết. Bạn nhìn, gửi, nghe hoặc thấy vị gì? Ai đã ở đó, họ làm gì, thái độ của họ như thế nào? Kể cả những câu chuyện bình thường cũng sẽ trở nên đặc biệt khi bạn biết cách cá nhân hoá chúng. Hãy tìm kiếm những chi tiết bất ngờ và bỏ đi những quan sát thông tường. Hãy thật cụ thể. Khám phá suy nghĩ tiềm tàng, phản ứng và sự diễn giải của cá nhân bạn; 10 người có trải nghiệm giống hệt nhau sẽ có 10 cách hiểu khác nhau. Nếu bạn thấy mình bị mắc kẹt, hãy thay đổi chủ đề. Bắt đầu với một chủ đề mới bằng cách ghi thật nhanh ra giấy những suy nghĩ ngẫu nhiên về một mối quan tâm kì quặc nào đó cho bạn bè xem. Nếu bạn phát hiện ra chi tiết nào thú vị, bạn có thể ứng dụng những chất liệu đó để hoàn thành hồ sơ ứng tuyển vào đại học của minh. Giá trị của việc tham gia một lớp học trực tuyến hay trực tiếp là bạn sẽ được hướng dẫn những kĩ thuật này -- từ phân tích ngữ pháp tới hướng dẫn cá nhân -- và nhận được những nhận xét, hướng dẫn và hỗ trợ từ những giáo viên giàu kinh nghiệm.

 • Livestream Bản tin du học số 3 - "HOW TO WRITE A WINNING COLLEGE ESSAY - Bí kíp “nhào nặn” một bài luận xuất sắc!" TẠI ĐÂY
 • Livesteam "bản tin du học số 4 - " Hiểu đúng thế mạnh bản thân - chọn đúng ngành học! " TẠI ĐÂY

 

Mời bạn đăng ký tham dự bản tin du học số 5 TẠI ĐÂY với chủ đề: "Du học Canada - Lợi đủ đường!" để trở thành khán giả may mắn nhất nhận được voucher Tiki trị giá 100.000 VND nhé (khán giả may mắn nhất được lựa chọn ngẫu nhiên)!

 

Nguyên giảng viên Harvard Extension School giải đáp những câu hỏi thường gặp nhất khi viết bài luận
 

 • 17:51 21/09/2020
 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam

1