INTERN

Capstone Vietnam, a professional and friendly working organization, is seeking candidates for the position of interns. Successful candidates are expected ...

TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN TRUYỀN THÔNG CỦA CAPSTONE - TẠI SAO KHÔNG ? 🔥

Bạn đang là học sinh, sinh viên ? Bạn mong muốn thử sức mình trong lĩnh vực truyền thông ? Đặc ...

Tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Marketing

"Chuyên viên Marketing làm việc tại văn phòng Hà Nội/ TP. Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm lên kế hoạch ...

Educational Adviser

The incumbent plays a key role in the Overseas Study Services (OS) section of Capstone Vietnam office in HCMC, including ...
 

Copyright © 2021 Capstone Vietnam

1