DỊCH VỤ

Dịch vụ tư vấn du học

Capstone Việt Nam luôn nỗ lực hết mình nhằm giúp các học sinh, sinh viên lựa chọn trường đại học hoặc cao đẳng phù hợp nhất với học lực, sở thích, khả năng tài chính, mục tiêu và mong muốn của các bạn.

Dịch vụ cung cấp cho các đơn vị đối tác

Capstone Việt Nam thiết kế và cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị đối tác ở nước ngoài muốn thiết lập các hoạt động về giáo dục tại Việt Nam và của các đơn vị đối tác ở Việt Nam muốn xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Đào tạo kỹ năng

Capstone Việt Nam thiết kế và tổ chức các khoá đào tạo theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Kinh doanh các sản phẩm liên quan tới giáo dục

Dịch vụ này bao gồm cung cấp các sản phẩm liên quan tới giáo dục có chất lượng cao với giá thành hợp lý cho các trường và các đơn vị giáo dục đào tạo của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

 

Copyright © 2020 Capstone Vietnam