• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Lake Ridge Academy

Website: https://www.lakeridgeacademy.org/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 15/03/2023

Our Lady of Good Counsel High School

Website: olgchs.org/globalprograms

Năm thành lập: 1958

Vị trí: Olney, Maryland

Thành phố lớn gần nhất: Washington, DC

Loại trường: Trường trung học tư thục công giáo

Các chương trình học: 7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh: Niche

 15/02/2023

Kokomo School

Website: www.kokomoschools.com/internationalexchange

Năm thành lập: 1872

Vị trí: Kokomo Indiana USA

Thành phố lớn gần nhất: Indianapolis, Indiana

Loại trường: Công lập nội trú và ngoại trú

Các chương trình học: 1,3,6,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 15

Kiểm đinh:

 15/02/2023

San Francisco State University

Website: https://oip.sfsu.edu/future

Năm thành lập: 1899

Vị trí: San Francisco, California

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: 4 năm

Các chương trình học: 1,3,4,5

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh: Xếp hạng 1 trong 50 trường Cao Đẳng Biến Đổi nhất Hoa Kỳ

 09/02/2023

Fryeburg Academy

Website: https://www.fryeburgacademy.org/

Năm thành lập: 1792

Vị trí: Maine, USA

Thành phố lớn gần nhất: Boston

Loại trường: Trường nội trú

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 14

Kiểm đinh:

 07/02/2023

Hillsborough Community College

Website: http://www.hccfl.edu/international

Năm thành lập: 1968

Vị trí: Tampa, Florida, USA

Thành phố lớn gần nhất: Tampa, Florida USA

Loại trường: trường công 2 năm

Các chương trình học: 2,10

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 07/02/2023

Ohio University

Website: https://www.ohio.edu

Năm thành lập: 1804

Vị trí: Athens, Ohio, USA

Thành phố lớn gần nhất: Columbus

Loại trường: Đại học công lập 4 năm

Các chương trình học: 1,2,3

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 06/02/2023

North Cedar Academy

Website: http://northcedar.net

Năm thành lập: 2014

Vị trí: Ladysmith, Wisconsin, United States

Thành phố lớn gần nhất: Saint Paul / Minneapolis, Minnesota

Loại trường: Trường nội trú quốc tế có chương trình đào tạo kép

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 13

Kiểm đinh: #3 Trường trung học tư thục đa dạng nhất ở Wisconsin; #2 Trường trung học nội trú tốt nhất ở Wisconsin

 03/02/2023

State University of New York, Plattsburgh - SUNY Plattsburgh

Website: http://www.plattsburgh.edu/international

Năm thành lập: 1889

Vị trí: Plattsburgh, NY

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 03/02/2023

Seattle Colleges

Website: intl.seattlecolleges.edu

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Seattle

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 1,2,3,10,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 02/02/2023

Kirkwood Community College

Website: http://www.kirkwood.edu/

Năm thành lập: 1966

Vị trí: Cedar Rapids, IA

Thành phố lớn gần nhất: Cedar Rapids, IA or Chicago, IL (3.5 hr. drive)

Loại trường: Community College

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 31/01/2023

Santa Rosa Junior College

Website: https://international.santarosa.edu/

Năm thành lập: 1918

Vị trí: Santa Rosa, California

Thành phố lớn gần nhất: San Francisco

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 19/01/2023

Truckee Meadows Community College

Website: https://www.tmcc.edu/international-student-services

Năm thành lập: 1961

Vị trí: Reno, Nevada

Thành phố lớn gần nhất: Reno, Nevada

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 12/01/2023

Foothill–De Anza Community College District

Website: international.fhda.edu

Năm thành lập: 1967

Vị trí: SILICON VALLEY, CALIFORNIA

Thành phố lớn gần nhất: SAN FRANCISCO

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: FHDA is #1 for acceptances and transfers to the University of California System. #1 of all districts in CA for SAFETY.

 11/01/2023

Shoreline Community College

Website: www.Shoreline.edu/international

Năm thành lập: 1964

Vị trí: Shoreline, Washington

Thành phố lớn gần nhất: Seattle

Loại trường: Cao đẳng Cộng đồng

Các chương trình học: 1,2,7

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 11/01/2023

Pima Community College

Website: www.pima.edu/international

Năm thành lập: 1969

Vị trí: Tucson, Arizona

Thành phố lớn gần nhất: Phoenix, Arizona

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng hệ 2 năm

Các chương trình học: 1,2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 05/01/2023

Madison College

Website: https://madisoncollege.edu/get-started/international-students

Năm thành lập: 1912

Vị trí: Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Madison

Loại trường: Cao đẳng cộng đồng và kĩ thuật chuyên sâu

Các chương trình học: 2

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 04/01/2023

Rabun Gap-Nacoochee School

Website: www.rabungap.org

Năm thành lập: 1903

Vị trí: Rabun Gap, Georgia, USA

Thành phố lớn gần nhất: Atlanta, Geogia

Loại trường: Trường tư thục bán trú và nội trú từ lớp 8 đến lớp 12

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 12

Kiểm đinh: Top 20 trường nội trú của Hoa Kì

 21/12/2022

St. Norbert College

Website: http://www.snc.edu/

Năm thành lập: 1898

Vị trí: De Pere, Wisconsin, USA

Thành phố lớn gần nhất: Green Bay, Wisconsin, USA

Loại trường: Private, Catholic, Liberal Arts College

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/12/2022

University of Central Missouri

Website: www.ucmo.edu

Năm thành lập: 1871

Vị trí: Warrensburg, Missouri

Thành phố lớn gần nhất: Kansas, bang Missouri

Loại trường: Đại học công lập 4 năm toàn diện, cấp vùng (cấp kiểm định cao nhất)

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 20/12/2022

Kent State University

Website: http://www.kent.edu/

Năm thành lập: 1910

Vị trí: Ohio

Thành phố lớn gần nhất: Akron

Loại trường: Đại học công lập 4 năm

Các chương trình học: 1,3,4,9,10,11

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 18

Kiểm đinh:

 24/11/2022

Global Center for Online and Digital Learning - American Hebrew Academy

Website: https://globalcenter.me/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học: 12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 14

Kiểm đinh:

 29/10/2022

Shoreland Lutheran High School

Website: https://www.slhs.us/

Năm thành lập: 1971

Vị trí: Kenosha, WI

Thành phố lớn gần nhất: Chicago, Illinois

Loại trường: Trung học tư thục

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 15

Kiểm đinh: 5 sao xếp hạng “vượt kỳ vọng mong đợi"

 26/10/2022

Wisconsin Lutheran High School

Website: www.wlhs.org

Năm thành lập: 1903

Vị trí: Milwaukee, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: Milwaukee, Chicago

Loại trường: Trung học 9-12 , Nội trú và ngoại trú, Hợp tác các trường dành cho lớp 6-8

Các chương trình học: 6,7,9,12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 07/09/2022

University of Wisconsin–Milwaukee

Website: https://uwm.edu/cie/international-admissions/

Năm thành lập: 1956

Vị trí: Milwaukee, Wisconsin

Thành phố lớn gần nhất: cách Chicago 90 phút

Loại trường: Đại Học công lập nghiên cứu

Các chương trình học: 1,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh: 1 trong 131 trường đại học nghiên cứu hàng đầu quốc gia thông qua Bảng phân loại Carnegie về các trường đại học nghiên cứu số 1 tại Mỹ

 31/08/2022

Western Washington University - Intensive English Program

Website: http://www.wwu.edu/iep

Năm thành lập: 1893

Vị trí: Bellingham, Washington, USA

Thành phố lớn gần nhất: Seattle, WA USA và Vancouver, BC CAN

Loại trường: Đại học tổng hợp công lập hệ 4 năm

Các chương trình học: 1,3,4,6,7,8,9,10,11

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh: #4 trường tốt nhất ở miền Tây, xếp hạng của US News and World Report

 25/08/2022

Diablo Valley College

Website: https://www.dvc.edu/

Năm thành lập: 1949

Vị trí: Suburban

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh:

 18/08/2022

Rochester Institute of Technology

Website: https://www.rit.edu/admissions/international

Năm thành lập: 1829

Vị trí: Rochester, New York

Thành phố lớn gần nhất: Rochester, New York

Loại trường: Đại học

Các chương trình học: 1,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 16

Kiểm đinh: #24 Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tốt nhất ở Mỹ; #64 Trường Cao đẳng Quay phim và Nhiếp ảnh Tốt nhất ở Mỹ

 13/08/2022

University of Arizona

Website: https://www.arizona.edu/

Năm thành lập:

Vị trí: Tucson, Arizona

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường:

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

 10/08/2022

Montana State University, Bozeman

Website: www.montana.edu

Năm thành lập: 1893

Vị trí: Bozeman, Montana

Thành phố lớn gần nhất: Salt Lake City, UT

Loại trường: Đại học 4 năm công lập

Các chương trình học: 1,2,3,4

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 17

Kiểm đinh:

 09/08/2022
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.