• Thứ 2 đến thứ 6: Sáng 9:00 - 12:00 / Chiều 13:00 - 18:00 | Thứ 7: Sáng 8:00 - 12:00

Thông tin chung

 • Địa chỉ:
 • Website: http://view2.fdu.edu/vancouver-campus/
 • :
 • :
 • :
 • :
 • Năm thành lập:
 • Vị trí:
 • Thành phố lớn gần nhất:
 • Loại trường:
 • Các chương trình học:
 • Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ
 • Kiểm định:

Giới thiệu về trường

Hạn nộp hồ sơ

Chương trình Tiếng Anh
Đại học
Sau Đại học
Cao đẳng
Kỳ Thu 01/07 01/07
Kỳ Đông 01/01 01/01
Kỳ Xuân
Kỳ Hè
Nộp hồ sơ quanh năm KHÔNG KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học
TOEFL/IELTS KHÔNG
SAT
GMAT/ GRE KHÔNG

Yêu cầu điểm chuẩn hóa tối thiểu:

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
TOEFL CBT: 213 213
TOEFL iBT: 70 70
TOEFL PBT: 550 550
IELTS: 6.0 6.0
iTEP: 3.7 3.7
SAT I:
SAT II:
GRE:
GMAT:
Khác:

Số lượng học sinh / sinh viên

Chương trình Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Tổng: 0 0 0 0
Quốc tế: 0 0 0 0
Việt nam: 0 0 0 0
Tỷ lệ học sinh/giảng viên: 0/0 0/0 0/0 0/0

Chi phí ước tính [US Dollar (USD - $)]

Tiếng Anh Đại học Sau Đại học Cao đẳng
Học phí 0 37000 22500 0
Sách vở: 0 0 0 0
Bảo hiểm y tế: 0 0 0 0
Ăn ở: 0 15000 15000 0
Đi lại: 0 0 0 0
Chi phí khác: 0 285 285 0
Tổng: -1 -1 -1 -1

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu

KHÔNG

Ngành học:

Chương trình Tiếng Anh
Đại học https://www.fdu.edu/academics/undergraduate-degrees-listed/
Sau Đại học https://www.fdu.edu/academics/graduate-degrees-listed/
Trang web học thuật

Ngành học phổ biến

1 General Studies
2 Information Technology
3 International Business
4 Computer Science
5 Business

Cơ hội việc làm trong trường

Học bổng cho học sinh/sinh viên Quốc tế

Điều kiện xét tuyển

Đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 70, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.0, iTEP: 3.7
Sau đại học: TOEFL cbt: 213, TOEFL ibt: 70, TOEFL pbt: 550, IELTS: 6.0, iTEP: 3.7
image
image
image

Đăng ký để nhận tư vấn từ Cố vấn giáo dục của Capstone

Capstone cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.