St. Francis' college

 21/12/2020

Website: https://www.st-francis.herts.sch.uk/

Năm thành lập:

Vị trí: Broadway Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 3PJ

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Abbey College

 01/04/2020

Website: http://www.abbeycollege.co.uk

Năm thành lập: 1874

Vị trí: Malvern, Worcestershire (Central England)

Thành phố lớn gần nhất: Birmingham

Loại trường: 5

Các chương trình học: 12

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Leighton Park School

 31/03/2020

Website: https://www.leightonpark.com/

Năm thành lập: 1890

Vị trí: Reading

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 11

Kiểm đinh:

Padworth college

 09/08/2019

Website: https://www.padworth.com/

Năm thành lập:

Vị trí: Reading

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Bishopstrow College

 09/08/2019

Website: https://www.bishopstrow.com/

Năm thành lập:

Vị trí: Bishopstrow, Warminster, Wiltshire

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Truro School

 28/09/2018

Website: www.truroschool.com

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học: 6

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Mill Hill School

 22/11/2017

Website: www.millhill.org.uk/

Năm thành lập: 1807

Vị trí: London

Thành phố lớn gần nhất: London

Loại trường: 5

Các chương trình học: 1,6,7,9

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Ockbrook School

 28/12/2016

Website: http://www.ockbrooksch.co.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Windermere School

 28/12/2016

Website: http://www.windermereschool.co.uk/

Năm thành lập: 1863

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Buckswood School

 28/12/2016

Website: http://www.buckswood.co.uk/

Năm thành lập:

Vị trí:

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: Cả Nam và Nữ

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Mander Portman Woodward (MPW)

 28/12/2016

Website: https://www.mpw.ac.uk/

Năm thành lập: 1973

Vị trí: London, Cambridge, Birmingham

Thành phố lớn gần nhất:

Loại trường: 5

Các chương trình học:

Giới tính học sinh: N/A

Độ tuổi tối thiểu: 0

Kiểm đinh:

Videos

  • West Nottingham Academy - Môi trường giáo dục trung học tư thục hàng đầu tại Mỹ
  • marianapolis
 

Copyright © 2021 Capstone Vietnam