Chi phí học tập và sinh hoạt tại Anh

Học phí tăng cao trong những năm gần đây tại Vương quốc Anh đã khiến cho chủ đề này trở thành 1 vấn đề gây ...

Tổng quan về hệ thống giáo dục Vương quốc Anh

Học sinh ở Vương quốc Anh bắt buộc hoàn thành chương trình giáo dục toàn thời gian từ 5 đến 16 tuổi. Sau đó, họ ...
 

Copyright 2018 Capstone Vietnam